tel. 00 48 42 280 92 00
kom. 00 48 791 84 29 77

dr n. med. Ewa Borowiak

Anatomia i fizjologia człowieka

Wykształcenie: wyższe – doktor nauk medycznychdr n. med. E. Borowiak

2003 Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Wydział Lekarski UM w Łodzi.
2002 Studia podyplomowe w zakresie „ Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie” Akademia Ekonomii Kolegium Zarządzania w Katowicach.
1997 Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa- Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.
1990 Uzyskanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa z przygotowaniem pedagogicznym Wydział Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Działalność naukowo-dydaktyczna:

2004 – nadal Starszy wykładowca w Katedrze Nauczania Pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
p.o. Kierownika Pracowni Pielęgniarstwa Internistycznego w Zakładzie
Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2003 – 2004 Wykładowca Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2002 – 2003 Nauczyciel przedmiotu Oddziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Łodzi
1998 – 2002 Umowa-Zlecenie na opracowanie programu i realizację zajęć z przedmiotu:
Pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych i geriatrii. Oddział Pielęgniarstwa Akademia Medyczna w Łodzi.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne (przedmioty)

 • Badanie fizykalne,
 • Pielęgniarstwo internistyczne,
 • Pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Ratownictwo medyczne.

Działalność zawodowa poza szkolnictwem wyższym zgodna z dyscypliną bądź kierunkiem studiów (szpitale, przychodnie, przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN):
1985 – 2003 Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Łodzi- nauczyciel zawodu.
Różne formy dokształcania:
2007 Warsztaty naukowe “ Badanie fizykalne dziecka i osoby starszej”.
2005 BTLS Advanced Provider Course zorganizowany przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie.
2001 Kurs „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne” zorganizowany przez Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie.
2001 Kurs trenerów oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego zorganizowany przez MCD Hahnemann University School of Nursing Philadelphia, Pennsylvania, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, CKPPiP.
2001 Kurs nadający kwalifikacje z zakresu zarządzania zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kadr.
1997 Kurs przedmiotowo-metodyczny w zakresie anatomii i fizjologii w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie
1996 Studium przedmiotowo-metodyczne w zakresie pielęgnowania w stanach zagrożenia życia w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.

Inne osiągnięcia:
- Czynna współpraca (od 1993r.) z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. Pełnione funkcje: Kierownik Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej, egzaminator oraz wykładowca.
- Czynna współpraca (od 1996r.) z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych w Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego OIPiP w Łodzi.
- Vice Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (od 2005r.).
- Nadanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Jerzego Posmyka w dniu 18 lipca 2002r.
- I nagroda zespołowa za prezentację pracy nt. Ocena jakości życia osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzalnymi hemodializami i dializami otrzewnowymi.
- Laureatka eliminacji ogólnopolskich XVIII Olimpiady Pielęgniarska i Położnych, które odbyły się w Myślenicach w 1985r.
- Liczne czynne wystąpienia na sympozjach i konferencjach międzynarodowych.
- Liczne szkolenia.
- Promotor 11 prac licencjackich oraz opiekun 6 pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe:

 1. Borowiak E., Rosiak K., Kostka T.: Analiza porównawcza wpływu cukrzycy i przebytego zawału mięśnia sercowego na jakość życia pacjentów. Problemy Pielęgniarstwa. 2009; 1, 2(17): 86-91. – 4pkt KBN.
 2. Borowiak E., Braksator E., Nowicki M., Kostka T.: Quality of life of chronic hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Clin Exp Med Lett 2009; 50(1)37-42– 4pkt KBN.
 3. Bogus K., Borowiak E., Kostka T.: Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważny czynnik determinujący jakość życia osób starszych. Geriatria 2008; 2,116-120.
 4. Gaworek P., Durka M., Kornecki P., Czyżewski Ł., Jastrzębska O., Borowiak E.: Analiza poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie historii zawodu. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 1, 2(16): 100-105. – 2 pkt KBN.
 5. Gaworek P., Durka M., Borowiak E., Cieślak H.: Wiedza na temat samobadania piersi wśród kobiet mieszkających w Polsce i w Nowej Zelandii. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 1, 2(16): 144-150. – 2 pkt KBN.
 6. Ozga M., Borowiak E., Adamek M.: Odżywianie pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy jako element edukacji zdrowotnej. W Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Pod redakcją : E. Krajewskiej-Kułak, M.Szczepańskiego, C. Łukaszuk i J. Lewko. 2007; Tom II: 370-376.
 7. Kołodziej K., Strzelczyk J., Borowiak E.: Czynniki determinujące stopień otyłości mierzony wskaźnikami BMI i WHR – badania wstępne. W Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Pod redakcją : E. Krajewskiej-Kułak, M.Szczepańskiego, C. Łukaszuk i J. Lewko. 2007; Tom I: 283-289.
 8. Bocian A., Borowiak E., Matuszewska M.: Znaczenie edukacji pacjenta z cukrzycą dla promowania zachowań prozdrowotnych. W Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Pod redakcją : E. Krajewskiej-Kułak, M.Szczepańskiego, C. Łukaszuk i J. Lewko. 2007; Tom II: 391-399.
 9. Ozga M., Borowiak E., Adamek M.: Odżywianie pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy jako element edukacji zdrowotnej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88 (supl 07): 72.
 10. Kołodziej K., Strzelczyk J., Borowiak E.: Czynniki determinujące stopień otyłości mierzony wskaźnikami BMI i WHR – badania wstępne. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88 (supl 07): 79.
 11. Bocian A., Borowiak E., Matuszewska M.: Znaczenie edukacji pacjenta z cukrzycą dla promowania zachowań prozdrowotnych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88 (supl 07): 94.
 12. Borowiak E., Braksator E., Nowicki M., Kostka T.: Ocena jakości życia osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzalnymi hemodializami i dializami otrzewnowymi. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88 supl. 07; 57.
 13. Kostka T., Borowiak E., Kołomecka M.: Całościowa Ocena Geriatryczna. Lekarz Rodzinny opieka nad osobami starszymi. 2007 Marzec (Rok XII); 9-16.
 14. Borowiak E., Barylska A.: Problemy seniorów przebywających w Domu Dziennego Pobytu wyzwaniem dla pielęgniarki. Problemy Pielęgniarstwa. 2007; 1(15): 13-19. – 2 pkt KBN.
 15. Borowiak E., Kostka T.: Influence of chronic cardiovascular disease and hospitalisation due to this disease on quality of life of community-dwelling elderly. Qual Life Res. 2006 Sep;15(7):1281-9. Epub 2006 Sep 14. – 24 pkt KBN.; 1.915 pkt Impact Factor ISI.
 16. Borowiak E., Żarnecka H., Kostka T.: Charakterystyka porównawcza osób starszych ze środowiska miejskiego i wiejskiego na świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne – badanie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 3(12): 31-37. – 2 pkt KBN.
 17. Borowiak E., Kusiak M., Kostka T.: Czynniki determinujące jakość życia osób starszych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych- badanie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 1-2: 77-81. – 2 pkt KBN.
 18. Borowiak E., Bogus K., Kostka T.: Analiza świadczeń medycznych realizowanych przez pielęgniarki oraz oczekiwania starszych mieszkańców Łodzi na ten rodzaj usług. Polska Medycyna Rodzinna 2004; 6(1): 147-154. – 3 pkt KBN.
 19. Borowiak E., Kostka T.: Predictors of quality of life in older people living at home and in institutions. Aging Clinical and Experimental Research 2004; 16(3): 212-220. – 9 pkt KBN; 1.1 pkt Impact Factor ISI.
 20. Borowiak E., Kostka T.: Aktywność ruchowa a percepcja bólu u osób starszych- badanie wstępne. Medycyna Sportowa 2004; 20 (4): 191-198. – 4 pkt KBN.
 21. Borowiak E., Kostka T.: Usefulness of short (MNA-SF) and full version of the Mini Nutritional Assessment (MNA) in examining the nutritional state of older persons. New Medicine 2003; 4: 125-129. – 4 pkt KBN.
 22. Bogus K., Borowiak E., Drygas W., Kostka T.: Comprehensive geriatric assessment of random sample of older inhabitants of Lodz (Poland)- pilot study. New Medicine 2003; 4(13): 104-107. – 4 pkt KBN.
 23. Borowiak E., Kostka T.: Aktywność ruchowa starszych mieszkańców Łodzi. Medycyna Sportowa 2003; 19 (4): 139-146. – 3 pkt KBN.
 24. Borowiak E., Kostka T.: Aktywność ruchowa starszych mieszkańców Łodzi. Medycyna Sportowa 2002; 18 (7): 306.– 2 pkt KBN.
 25. Borowiak E., Kostka T.: Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych na podstawie badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Łodzi. Postęp w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. VI Seminarium CINDI WHO. Łódź 2003; 264-272.
 26. Borowiak E., Kostka T.: Ocena stanu odżywienia (Mini Nutritional Assessment- MNA) w populacji starszych mieszkańców Łodzi. Pielęgniarstwo XXI wieku 2003; 4: 25-30. – 2 pkt KBN.
 27. Borowiak E., Kostka T.: Jakość życia starszych mieszkańców Łodzi. Materiały I Kongresu Demograficznego w Polsce: Proces starzenia się ludności- potrzeby i wyzwania. 2002; 239-248.

Rozdziały w książkach:

 1. Pielęgniarstwo internistyczne. (red.) Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. PZWL W-wa 2009r.
 2. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. (red.) Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. PZWL W-wa 2008.
 3. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. (red.) Kilańska D. Makmed Lublin 2008.

Publikacje poglądowe:

 1. Ponichtera A., Borowiak E.: Choroby tarczycy jako poważny problem medyczny w Polsce. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 1, 2(16): 192-198.
 2. Borowiak E.: Problemy pielęgnacyjne osób w podeszłym wieku. Lekarz Rodzinny opieka nad osobami starszymi. 2007 Marzec (Rok XII); 32-34.